Riskkapital

Det finns ett stort antal företag som tillhandahåller riskkapital. Ofta har bolagen ett uttalat fokus, t.ex. att bara investera i handelsbolag, eller bara teknikbolag. De har ofta även en önskad storlek. De minsta bolagen investerar från någon miljon och uppåt, medan de stora kan investera flera miljarder. Det är därför viktigt att hitta rätt riskkapital. Du kan själv se vilka företag som är verksamma i Sverige på Svenska Riskkapitalföreningens hemsida.

Generellt sett kan det sägas att riskkapital kallas så för att det finns en relativt stor risk att kapitalet helt eller delvis går förlorat. För att kompensera för risken så kräver investeraren en förväntad hög avkastning på kapitalet. En vanlig förväntan är att kapitalet ska fördubblas på tre år eller tredubblas på fem år. För att nå målet arbetar riskkapitalbolagen intensivt för att förbättra lönsamheten och kassaflödet i de bolag som de investerat i. Tillväxten är också en viktig faktor.

Den hårda styrningen kan vara positiv för företagets utveckling, men kan också skapa irritation och frustration.

Inför en kontakt med ett riskkapitalbolag är det viktigt att vara väl förberedd. Försök att gå igenom all information i förhand, så att negativ eller felaktig information inte kommer upp vid ett senare tillfälle. Det finns många rådgivningsfirmor som är specialiserade på att hjälpa företagare som står i begrepp att ta in riskkapital.

Kontakta oss på 08-474 46 60 om du har frågor eller vill ha mer information!