Krediter svårt att få i EU

Enligt Euromoney.com har småföretag i många länder i EU svårt att få krediter.  Ett förvånande exempel är Holland.  Där kan det svårare för småföretag att få krediter än t ex i Grekland.

Enligt Europeiska Centralbanken fick bara 32% av alla småföretag i Holland få krediter från banken, jämfört med 33% i Grekland (och 81% i Finland).  Det var förvånande givet hur avancerad holländska finansmarknaden tycks vara, enligt Rabobank i Holland.  Utlåning till holländska företag tros att sjunkit sedan 2006, troligen kopplad till finanskrisen som påverkade många banker, och bostadsbubblan som sprack.

Hollänska småförtag drabbas av en mer långsiktig nedgång än på ändra håll i EU – det tros det vara en normalisering då utlåning till små och medel stora företag var väldigt stor innan finanskrisen – men det hjälper inte småföretag som försöker växa idag!

 

kaffeböner som krediter ?