Snabba företagslån allt viktigare

Det finns en större tendens att storföretag struntar i regeln på 30-dagars betalningstid och använder småföretag som att de vore en bank. Även om det finns en svensk lag som säger att det maximalt får vara 30 dagars betalningstid, om inget annat avtalats, är det många små och medelstora företag som upplever att jättebolagen ofta avtalar helt enkelt om längre betalningstid.

Givet att framför allt mindre företag har svårt i Sverige att få låna pengar från de stora traditionella oligopolbanker ökar behovet för snabba, korttidslösningar såsom qred och Svenska Företgagslån erbjuder.  Därför kan det vara bra att ha en ”backup”, dvs att kunna låna pengar snabbt vid behov.

Enligt Företagarnas samhällsekonomisk chef Patrik Nilsson, ”Större leverantörer använder småföretag som bank genom att förlänga betaltider, eftersom det gynnar dem ekonomiskt”. Företagarna under förra året genomförde en undersökning som visade att hela 20 procent av företagarna bedömer att betaltiderna har förlängts medan 77 procent tyckte att läget var oförändrat.

Emil Sunvisson, VD för qred företagslån, säger att ”qred erbjuder företagslån till alla företag, även nystartade och enskilda firmor får låna. Det som företaget behöver är ett bankkonto. Qred genomför en kreditanalys och oftast betalar ut lånet inom 1 dag.  Maximalt belopp är 100 000 kr.” Enligt qreds konto på Twitter, ”Qred vill att det ska vara lika enkelt att ta ett företagslån som att köpa en bok på nätet”.