Småföretagares nytta av Almi företagslån: troligtvis ingen

Almi stöder främst hypade startups och Almi företagslån går till företag som redan fått lån hos banken.

Almi företagslån går till företag som redan fått lån

Men för oss övriga småföretagare som trotts allt sysselsätter 70%(gissning) av svenska arbetskraften och som inte får banklån gör Almi ingen nytta alls, snarare skada, i att det förvränger konkurrensen, styr företagare att starta upp bolag inom industrier som står Almi nära och kostar massa skattepengar som jag som företagare delvis får stå för. Därtill har flera internationella studier kommit fram till att statligt stöd av företag passiverar företagandet.