LO rasar mot bankerna

”Företagarna får inte del av räntesänkningarna” säger Unionens chefsekonom Lars Jagrén efter Riksbankens senaste sänkning av reporäntan.

De små företagens möjligheter till att låna, och därmed expandera och anställa, påverkar hela jobbtillväxten.

Han menar att en av anledningarna till de höga räntorna för småföretagen är att bankerna vill öka räntevinsterna för att kompensera för krav på höjd kapitaltäckning. Nu föreslår han tre åtgärder för att förbättra utlåningen till småföretag:

  1. Finansinspektionen måste se över villkoren för företagen på samma sätt som det gjorts för bolånen.
  2. Konkurrensverket bör utreda marknaden för företagskrediter.
  3. Riksbanken måste förbättra sin statistik så att skillnaden för lån till stora och små företag syns.

Läs mer i Unionens Branschbarometer