Bankchefer ökar utlåning till företag

Bankchefer ökar utlåning till företag, enligt Almi Företagspartner, men troligen främst till stora företag.

”Bankkontorens tro på framtiden är mycket stark. Att utlåningen ökat under första kvartalet är en positiv konjunktursignal som visar att företagen tror på en god utveckling och vågar investera”, säger vice vd Almi Företagspartner, Anna Hallberg.

Almi har i mars 2015 frågat 150 bankkontorschefer runt om i Sverige, och över hälften tror att utlåningen kommer att öka.

Det framgår dock inte om det är utlåning till stora och medelstora företag, eller om det är inom de nonchalerade småbolagen som utlåningen ska öka. Sannolikt får de som redan har lån låna mer.

verktyg för utlåning?