Factoring

Factoring blir ett allt mer populärt och attraktivt finansieringsinstrument för både små och stora företag. Tiden då factoring ansågs vara ett finansieringsalternativ endast för små konkurshotade företag är förbi. Fördelarna med den här finansieringsformen gör att även stora företag använder sig av factoring allt oftare. Därmed följer factoring i Sverige den internationella trenden där factoring används som en av de vanligaste finansieringsformen av företagets verksamhet, till och med som komplement till en bankfinansiering kombinerad med administrativ hjälp och riskmanagement: Factoring är mer än bara en enkel finansiering, factoring är omfattande och anpassas efter företagets behov, krav och förutsättningar.

För mer information om factoring hänvisar vi till Svensk Factoring.