Kategori: politik

Småföretagares nytta av Almi företagslån: troligtvis ingen

Almi stöder främst hypade startups och Almi företagslån går till företag som redan fått lån hos banken. Almi företagslån går till företag som redan fått lån Men för oss övriga småföretagare som trotts allt sysselsätter 70%(gissning) av svenska arbetskraften och som inte får banklån gör Almi ingen nytta alls, snarare skada, i att det förvränger Read More …

Räntesänkingen ger ingen effekt

Riksbanken chocksänkte igen räntan, nu till ofattbara -0,25%. I princip innebär det att företag borde betala för de pengar som står på bankkontot, och få betalt för att låna pengar. Så är det dock inte i praktiken. Det är inte helt klart att kostnaden för företagslån kommer påverkas av den senaste sänkningen, vilket innebär att bankernas marginaler Read More …

LO rasar mot bankerna

”Företagarna får inte del av räntesänkningarna” säger Unionens chefsekonom Lars Jagrén efter Riksbankens senaste sänkning av reporäntan. De små företagens möjligheter till att låna, och därmed expandera och anställa, påverkar hela jobbtillväxten. Han menar att en av anledningarna till de höga räntorna för småföretagen är att bankerna vill öka räntevinsterna för att kompensera för krav på höjd kapitaltäckning. Nu Read More …