Kategori: Företagslån

Snabba företagslån allt viktigare

Det finns en större tendens att storföretag struntar i regeln på 30-dagars betalningstid och använder småföretag som att de vore en bank. Även om det finns en svensk lag som säger att det maximalt får vara 30 dagars betalningstid, om inget annat avtalats, är det många små och medelstora företag som upplever att jättebolagen ofta Read More …

Småföretagares nytta av Almi företagslån: troligtvis ingen

Almi stöder främst hypade startups och Almi företagslån går till företag som redan fått lån hos banken. Almi företagslån går till företag som redan fått lån Men för oss övriga småföretagare som trotts allt sysselsätter 70%(gissning) av svenska arbetskraften och som inte får banklån gör Almi ingen nytta alls, snarare skada, i att det förvränger Read More …

Krediter svårt att få i EU

Enligt Euromoney.com har småföretag i många länder i EU svårt att få krediter.  Ett förvånande exempel är Holland.  Där kan det svårare för småföretag att få krediter än t ex i Grekland. Enligt Europeiska Centralbanken fick bara 32% av alla småföretag i Holland få krediter från banken, jämfört med 33% i Grekland (och 81% i Read More …

Bankchefer ökar utlåning till företag

Bankchefer ökar utlåning till företag, enligt Almi Företagspartner, men troligen främst till stora företag. ”Bankkontorens tro på framtiden är mycket stark. Att utlåningen ökat under första kvartalet är en positiv konjunktursignal som visar att företagen tror på en god utveckling och vågar investera”, säger vice vd Almi Företagspartner, Anna Hallberg. Almi har i mars 2015 Read More …

Räntesänkingen ger ingen effekt

Riksbanken chocksänkte igen räntan, nu till ofattbara -0,25%. I princip innebär det att företag borde betala för de pengar som står på bankkontot, och få betalt för att låna pengar. Så är det dock inte i praktiken. Det är inte helt klart att kostnaden för företagslån kommer påverkas av den senaste sänkningen, vilket innebär att bankernas marginaler Read More …

LO rasar mot bankerna

”Företagarna får inte del av räntesänkningarna” säger Unionens chefsekonom Lars Jagrén efter Riksbankens senaste sänkning av reporäntan. De små företagens möjligheter till att låna, och därmed expandera och anställa, påverkar hela jobbtillväxten. Han menar att en av anledningarna till de höga räntorna för småföretagen är att bankerna vill öka räntevinsterna för att kompensera för krav på höjd kapitaltäckning. Nu Read More …

Riksbanken ger sig på företagslån

Inflationen i Sverige är i dagsläget mycket låg, trots att styrräntan sänkts till historiska nivåer på under 0%. För att öka inflationen arbetar Riksbanken med ett förslag att låna ut pengar till företag via banker. ”För att inflationen ska stiga mot målet har reporäntan sänkts till en mycket låg nivå. Dessutom har Riksbanken inlett köp Read More …