bokföra företagslån

Fråga: Hur ska man bokföra företagslån? Vilket konto ska det läggas på och är det kortsiktig eller långsiktig skuld?

Svar: Att bokföra företagslån är enkelt. Jag ska ge ett exempel hur man bokför qred företagslån på t.ex. 60 000 kr.

Om lånet löper på under 12 månader är det ett kortsiktigt lån, annars ett långsiktigt lån. Eftersom qred företagslån normalt löper på 6 månader är skulden kortfristig.

Kortfristiga lån bokar man normalt på ett 28-konto, t.ex. 2840. (Om det hade varit ett långfristigt lån skulle du istället kunna boka det på t.ex. 2390). Motkonto är företagskontot 1930.

Alltså: Kredit 60 000 kr på konto 2840 och debet 60 000 på konto 1930.

När det sedan är dags att betala månadsavgift (exempelvis 1 200 kr) så bokas denna på t.ex. 2840 ”Räntekostnader för kortfristiga skulder” och amortering (10 000 kr) på 2840 enligt följande:

Kredit 11 200 på konto 1930
Debit 10 000 på konto 2840
Debit 1 200 på konto 8410 

Du behöver inte tänka på moms. Månadsavgift och amorteringar på företagslån är inte momspliktiga.

Råden gäller oavsett om du använder FortNox, Visma eller annat bokföringssystem. Bokför i Visma via Kassa- och bankhändelser.

//Teamet på företagsfinansiering.se