Författare: admin

Småföretagares nytta av Almi företagslån: troligtvis ingen

Almi stöder främst hypade startups och Almi företagslån går till företag som redan fått lån hos banken. Almi företagslån går till företag som redan fått lån Men för oss övriga småföretagare som trotts allt sysselsätter 70%(gissning) av svenska arbetskraften och som inte får banklån gör Almi ingen nytta alls, snarare skada, i att det förvränger Read More …

Banker tvingas öppna för konkurrenter

Enligt ett EU-direktiv som just klubbades igenom så ska banker tvingas öppna upp sig för andra tjänster som behöver access till kundens bankkonton. Bankerna har varit ovilliga att dela med sig av informationen. Det är nog inte av omtanke om kunden, utan snarare att stänga konkurrenter ute. Bankerna vill sälja så många tjänster som möjligt Read More …

Bankchefer ökar utlåning till företag

Bankchefer ökar utlåning till företag, enligt Almi Företagspartner, men troligen främst till stora företag. ”Bankkontorens tro på framtiden är mycket stark. Att utlåningen ökat under första kvartalet är en positiv konjunktursignal som visar att företagen tror på en god utveckling och vågar investera”, säger vice vd Almi Företagspartner, Anna Hallberg. Almi har i mars 2015 Read More …

Räntesänkingen ger ingen effekt

Riksbanken chocksänkte igen räntan, nu till ofattbara -0,25%. I princip innebär det att företag borde betala för de pengar som står på bankkontot, och få betalt för att låna pengar. Så är det dock inte i praktiken. Det är inte helt klart att kostnaden för företagslån kommer påverkas av den senaste sänkningen, vilket innebär att bankernas marginaler Read More …

LO rasar mot bankerna

”Företagarna får inte del av räntesänkningarna” säger Unionens chefsekonom Lars Jagrén efter Riksbankens senaste sänkning av reporäntan. De små företagens möjligheter till att låna, och därmed expandera och anställa, påverkar hela jobbtillväxten. Han menar att en av anledningarna till de höga räntorna för småföretagen är att bankerna vill öka räntevinsterna för att kompensera för krav på höjd kapitaltäckning. Nu Read More …

Riksbanken ger sig på företagslån

Inflationen i Sverige är i dagsläget mycket låg, trots att styrräntan sänkts till historiska nivåer på under 0%. För att öka inflationen arbetar Riksbanken med ett förslag att låna ut pengar till företag via banker. ”För att inflationen ska stiga mot målet har reporäntan sänkts till en mycket låg nivå. Dessutom har Riksbanken inlett köp Read More …