Information om ALMI företagslån

Almi ägs av svenska staten och finansieras med skattemedel.

Vem kan få Almi Företagslån? Almi lånar ut till medelstora och små företag i alla branscher. Fokus ligger på lönsamhet i bolaget. Almi kräver normalt att företaget redan fått ett banklån, och kan sen låna ut ännu mer pengar. Företag som inte har extern finansiering får normalt inte företagskredit från Almi. Kom ihåg att uppge personlig bankkontakt vid ansökan.

Frågor och svar kring Almi Företagslån

Kan man få Almi företagslån utan säkerhet? Nej, Almi kräver alltid säkerhet. Ofta är det företagsinteckningar i kombination med personligt betalningsansvar, personlig borgen och överhypotek.

Hur ansöker man om Almi Företagslån? Fyll bara i blanketterna som finns på Almis sida tillsammans med budget och affärsplaner. Det finns mallar att hämta här. Även likviditetsplan och lönsamhetskalkyl är värdefullt. Använd gärna modeller i Microsoft Excel och presentationer i PowerPoint-format.

Hur lång tid tar det att få Almi företagslån? Från det att en komplett ansökan registrerats hos Almi så är handläggningstiden ca tre veckor. Om ansökan måste kompletteras tar processen längre tid. Handläggningstiden beror framför allt på komplexiteten i din affärsidé.

Kan man låna 10 000 kr hos Almi Företagslån? Nej, små lån menar Almi ska lösas bäst med privata pengar.

Informationen på denna sida syftar till att informera potentiella låntagare om de olika erbjudanden som finns på marknaden. Uppgifterna bygger på publikt material som inhämtats i maj 2015. Villkor och uppgifter kan ha ändrats. Utgivaren av denna sida tar inte ansvar för korrektheten i de publicerade uppgifterna.

 

ALMI FöretagslånQred företagslån – Toborrow – Monetise – Svenska Företagslån